Praėjo 2018-ieji, dar vieni kurtinių veislyno veiklos ir į gamtą paleistų paukščių metai. Ilgokai veislyne turėjome tiktai kurtinius, atvežtus iš veislyno Lenkijoje. Tačiau pamažu augo poreikis atnaujinti paukščių reproduktorių grupę iš kitur įsigytais negiminingais sparnuočiais. Ir tai pernai pavyko padaryti. Gavus papildomas lėšas, rudenį įsigyti 2 patinai iš Baltarusijos. Atvežti gyvūnai patalpinti atskirai nuo kitų karantino laikotarpiui kur gyvena iki šiol. Kol kas sparnuočiai baikštesni nei kiti mūsų laikomi voljeruose ir juos prižiūrinčiai darbuotojai tenka itin atidžiai užeiti pas juos, kad šie nepradėtų pernelyg blaškytis. Prireiks dar laiko, kol sparnuočiai apsipras prie darbuotojų.

Kita įdomi praeitų metų žinia ta, kad aptikta vieta rezervate, kuri ko gero pretenduoja tapti tuokviete. Ne pirmas kartas, kuomet šalia pelkės tenai stebėti kurtiniai. O praeito pavasario viduryje pagal kai kuriuos požymius nustatyta, kad tai galėtų būti tuokvietės formavimosi pradžia. Vietovė tikrai turi kurtinių tuokvietėms būdingų bruožų: amžiumi prie šimtamečio artėjantis pušynas šalia miškingos pelkės; esama ir atviresnių erdvių į kurias mėgsta užklysti kurtiniai, aplinkui puikūs mėlynojų plotai. Kitur, kur dar stebėti kurtiniai, iškirtinos kelios besikartojančios vietos, nutolusios nuo paukščių išleidimo vietos iki 5,5 km. Viena patelė matyta pelkėje, kita dukart padieniui– praktiškai toje pat vietoje. Spėjame, kad jinai anksčiau pavasarį už kelių šimtų metrų nuo stebėjimo vietų paliko išraustą duobutę smėlyje kuomet kapstėsi ties medžio išvartos šaknimis. Rudens pabaigoje vienas patinas apsilankė kaimo pievoje šalia rezervato. Tokių atvejų, kada paukščiai atskrenda į atviras, miško apsuptas vietoves, taip pat kaimo pievas, būna kasmet. Pernai kurtinių prieauglį į gamtą per du kartus išleidome rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje. Laikas tai padaryti itin tinkamas: jaunikliai jau dideli ir apimti instinktyvaus elgesio išsisklaidyti bei savarankiškai gyventi gamtoje savarankiškai kas sau. Jų nebelaiko jokie buvimo kartu instinktai, patelės globa irgi nebereikalinga. Dar rudens pradžioje kurtinių jauniklius apninka savotiškas nerimas ir šie voljeruose ima daugiau blaškytis tarsi norėdami išskristi. Taigi akivaizdus ženklas, kad nebeverta itin atidėlioti paukščių išleidimo. Kurtinius paleidome juos sužiedavę žiedais su numeriais ir papildomai spalviniais žiedais, kurie pamačius paukštį, padėtų sužinoti, kuriais metais buvo išleistas į gamtą. Sunkiausia kurtinius pastebėti gamtoje žiemą. Gal taip yra ir todėl, kad paukščiai mažiau juda, taupo energiją, trumpos dienos verčia juos efektyviai patenkinti savo dienos maisto poreikius ir mažiau klajoti. Bet ir mūsų pačių išvykos į gamtą būna retesnės. Tai irgi riboja susitikimų su kurtiniais galimybes.

                      Atėjus žiemai, daugiau laiko skiriame pasiruošti kitam sezonui. Planuojame, vertiname naujai sukauptą informaciją, bendraujame su kolegomis iš kitų veislynų ir keičiamės patirtimi. Netikėtumų, nenumatytų atvejų mūsų veikloje būna kasmet ir geriau iš anksto tam pasiruošti. Tas savotikško atokvėpio laikas suteikia tokias galimybes. Paukščiai veislyne kaip ir gamtoje, dabar mažiausiai aktyvūs. Belieka rūpintis jais pagal sezono poreikius.

Būtina pasakyti ir apie išteklius, kurie padeda veislynui išgyventi. Didžioji dalis lėšų gaunama iš valstybės biudžeto, kuris užtikrina tam tikrą gana pastovią, tačiau ne visada pakankamą jų dalį Todėl svarbu pasakyti, kad esame dėkingi rėmėjams, kurie kurtinių veislyno reikmėms skyrė dalį savo GPM įmokų. 2018 m. surinkome 524 Eur. Dalį lėšų iš ankstesnės paramos likučio skyrėme naujo tipo inkubatoriui pirkti, o ši suma, kurią gavome metams baigiantis, kol kas nepanaudota. Gali būti, kad ateityje šias lėšas panaudosime ir naujiems paukščiams įsigyti. Paramos pinigus naudojame taupiai ir tik tada, kada nėra galimybių pirkinius apmokėti iš kitų šaltinių. Gali būti, kad ateityje šias lėšas panaudosime ir naujiems paukščiams įsigyti. Jūsų visų parama ateityje mums liks taip pat labai svarbi. Ją taip pat suvokiame kaip pritarimą mūsų vykdomam darbui.