Nors ir kiek vėluodami, norime padėkoti geranoriškiems mūsų rėmėjams, 2013 m. kurtinių veislyno poreikiams skyrusiems savo Gyventojų pajamų mokesčių dalį mums. Iš viso surinkta 2150 Lt. Kol kas šių lėšų dar nenaudojome. Kuomet tai bus padaryta, apie tikslesnę išlaidų paskirtį pranešime vėliau. Tikimės, kad ir ateityje būsite geranoriškai nuteikę įgyvendinamo projekto atžvilgiu ir jį paremsite. Mes dar kartą patvirtiname savo nuostatą, kad lėšas naudosime tiktai su kurtinio populiacijos atkūrimo tikslais susisijusioms išlaidoms padengti. Taip pat norime pranešti, kad sausio 6 d. prasidėjo kurtinio Viešvilės VGR Lankytojų centro statybos darbai. Dėl kilusių papildomų su tuo susijusių rūpesčių, iš dalies dėl to vėluojame su šiuo pranešimu. Viena iš to projekto sudėtinių dalių yra voljerų, pritaikytų eksponuoti kurtinius statyba. Bus įrengta speciali patalpa, iš kurios lankytojai galės pernelyg netrikdydami paukščių juos stebėti. Projektą planuojama užbaigti šių metų rudenį. Dėl statybos darbų nutrūko ir tiesioginė transliacija iš voljero, nes dabar demontuojant administracines patalpas teko atjungti įrangą ir telefono liniją. Atlikus minėtus darbus, tiesioginė transliacija bus atnaujinta.